Інший бік справи - програмне забезпечення

Сервісне програмне забезпечення

Інтерфейс користувача

Будь-яку прикладну програму розробляють для широкого кола корис­тувачів і вона повинна мати прості та зручні засоби взаємозв'язку з нею. Ці засоби називають інтерфейсом користувача.

Через інтерфейс користувач керує роботою програми, отримує від неї повідомлення, відповідає на запити програми та ін.

Нині інтерфейс користувача має деякі стандартні засоби, основними еле­ментами яких є Головне меню та вікно діалогу. В графічній оболонці Windows та її додатках ці елементи доповнені панелями інструментів, смугами прокрутки і т. д.

Поняття Головне меню інтерфейса користувача за своєю суттю відповідає загаль­ноприйнятому поняттю Головне меню, наприклад, Головне меню кафе. Головне меню інтерфейса корис­тувача — це список деяких об'єктів, з яких робиться конкретний вибір. Об'єкти Головне меню називають пунктами Головне меню, або — командами.

Часто Головне меню має багаторівневу структуру. Головне меню верхнього першого рівня називають головним. Інтерфейс користувача створюють так, щоб забезпечити вільний ступеневий перехід між пунктами Головне меню зверху вниз і знизу вверх. Це означає, що з головного Головне меню можна перейти в будь-який пункт Головне меню другого рівня, від нього до пунктів Головне меню третього рівня і т. д. З будь-якого пункту Головне меню найнижчого рівня можна поступово перейти в головне Головне меню.

Деякі Головне меню допускають можливість одночасного вибору не одного, а кількох пунктів Головне меню. Зустрічаються також Головне меню, в яких деякі пункти в даній ситуації вибрати неможливо. Такі пункти називають недоступними. Але в інших ситуаціях вони стають доступними. Звичайно недоступні пункти позна­чають світлішим кольором порівняно з доступними. Якщо після назви якогось пункту Головне меню розміщені крапки, то це означає, що після вибору цього пункту Головне меню система зробить запит про введення додаткових даних для виконання даного пункту.

Вибрати будь-який пункт Головне меню означає виділити його іншим кольором, а потім натиснути клавішу Enter або клавішу миші. Вибравши пункт Головне меню, виконують відповідну операцію або установлюють відповідний режим виконан­ня операції. Пункт Головне меню, який потребує відповіді так або ні, називають перемикачем.

За способом розміщення Головне меню на екрані дисплея розрізняють горизонталь­не Головне меню menu bar, спадаюче pull-duwn, які звичайно з'являються під відповідним пунктом горизонтального Головне меню, спливаюче рор-uр Головне меню, яке часто з'являється в позиції курсора миші.

У графічних системах Головне меню — це не тільки список об'єктів. Головне меню може являти собою панель інструментів у вигляді картинок піктограм.

Важливим елементом інтерфейса користувача є вікно діалогу. Вікно діалогу видається на екран дисплея за програмою. У ньому або пропонується перелік об'єктів для вибору, наприклад перелік файлів, шрифтів, або його потрібно заповнити самому користувачу. Іноді вікно діалогу вже заповнене відповіддю, яку пропонує сама система. Користувач має або згодитися з нею, або може заповнити вікно діалогу іншими повідомленнями.

Загальноприйнятими є такі правила роботи з вікнами діалогу:

1. Якщо варіант заповнення вікна діалогу повністю задовольняє користува­ча, він повинен натиснути на клавішу Еnter.

2. Якщо повідомлення у вікні діалогу необхідно відредагувати, то потрібно спочатку натиснути на будь-яку клавішу зі стрілкою переміщення курсора, а потім здійснити редагування.

3. Якщо вікно діалогу потрібно заповнити новою інформацією, то необхідно набрати її. При натискуванні на клавішу з будь-яким символом запропоноване системою заповнення стирається.

4. Для відміни роботи з вікном діалогу натискується клавіша Еsc. Можливості вікон діалогу графічних систем набагато ширші текстових. Вони включають додаткову кількість елементів, таких, наприклад, як командні кнопки, прапорці, поля вибору та ін.

У графічних технологіях виразніше проявляється стандартизація інтерфейса користувача. Більше того, для цих технологій вже сформульовані деякі принципи інтерфейса користувача, які будуть розглянуті при описанні обо­лонки Windows.

Ще одним елементом інтерфейса користувача є повідомлення системи, які відображаються на екрані дисплея. Ці повідомлення можна розділити на дві групи.

1 Повідомлення, які не потребують від користувача ніяких відповідних дій. Як правило, ці повідомлення інформують користувача про той процес, який проходить в комп'ютері. Наприклад, процес копіювання файла може супроводжуватись на екрані заповненням кольорової смуги. Або, наприклад, при знищенні файлів на екран видаються імена цих файлів.

2 Це повідомлення, які потребують від користувача відповідних дій. До таких повідомлень належать повідомлення про нормальне завершення прог­рами у цьому випадку достатньо натиснути на клавішу Еnter і повідомлення про особливі ситуації. До останніх відносять, наприклад, повідомлення про відсутність дискети в дисководі, повідомлення про неможливість копіювання файла через відсутність вільної пам'яті на диску та ін.Головне меню